Ringsbergskolan har ett skolbibliotek i världsklass!

För tredje gången har fackförbundet DIK utsett Ringsbergskolans skolbiblioteks verksamhet till "Skolbibliotek i världsklass". Vi är extremt stolta över att vara ett av de 25 skolbibliotek i Sverige som lever upp till de högt ställda kraven.

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande.

Ett skolbibliotek i världsklass:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  ger eleverna verktyg för källkritik
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Hela listan finns på DIK:s hemsidalänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017