Information inför skolstart till föräldrar och vårdnadshavare

Hej och varmt välkomna!

Nu närmar vi oss skolstart! Vi hoppas att ni har haft en fin och avkopplande ledighet och ser fram emot ännu ett berikande år tillsammans med er, elever och föräldrar.

I år skickar vi inte hem detta sommarbrev, utan publicerar det enbart som nyhet på hemsidan. Vi kommer också att lägga ut en uppdaterad broschyr med mer utförlig information om till exempel läsårstider, regler för ledighet, sjukanmälan, tid för nationella prov (NP), systematiskt kvalitetsarbete, föräldraråd, ordningsregler och viktiga telefonnummer. Det är viktigt att du som vårdnadshavare tar del av denna information. När broschyren är klar, läggs den som nyhet här på vår hemsida.

Fritidshemmets verksamhet är tillbaka på Ringsbergskolan måndagen den 14 augusti och skolan börjar måndagen den 21 augusti kl. 08:00-14:00. Om ni har behov av omsorg före skoldagens start på morgonen, ansöker ni om fritidsplats. I annat fall kommer barnet till skolan i samband med att skoldagen startar. Nytt för i år är att fritids äter frukost på Kristineberg. De barn som äter frukost på skolan, lämnas senast kl. 07:15.

Förutom en helt ny F-klass och några enstaka nya elever i andra klasser, har vi också flera nyanställda medarbetare. Särskilt välkomna till alla er som kommer nya till Ringsbergskolan!

Den nya personalen på skolan är Sarah Holmlund (tyska och mentor årskurs 3) och Monica Palmgren (mentor årskurs 1). Vi har också en ny studie- och yrkesvägledare som heter Linn Anderberg. Melker Josefsson kommer att kombinera sin tjänst som slöjdlärare med tjänst som vaktmästare, då Carlos Paul har blivit pensionär. Lillemor Meijer Wadefur tar över all undervisning i textilslöjd, då Kristina Jönsson Nuzskowski numera arbetar på den nya Pär Lagerkvistskolan. Mi Norin har tjänstledigt under detta läsår.
Mentorerna är:
Förskoleklass: Lillemor Meijer Wadefur och Gunilla Carlsson
Årskurs 1: Johanna Rosén och Monica Palmgren
Årskurs 2: Anna-Lena Fridlund och Sofia Viscovi
Årskurs 3: Mia Holm och Sarah Holmlund
Årskurs 4-5: Eva Pettersson, Sandra Kornhag, Bitten Löfgren och Kristian Thomann
Årskurs 6: Helen Erdman och Åsa Dellmo Karlsson
Årskurs 7: Ewa Blad och Linn Mattisson
Årskurs 8: Maria Förster och Lena Helling
Årskurs 9: Cecilia Lindblom och Johan Lind

Klassernas scheman hittar ni på skolans hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan De är i början av terminen preliminära. Första skoldagen har vi ingen idrott. Idrottsundervisningen blir för åk 1-3 på Bäckaslövskolan, åk 4-6 på Ulriksbergskolan och för åk 7-9 på Centrumskolan.

Sjukanmälan görs via talsvar på telefonnummer 0470-79 69 81 före kl. 08.10 varje dag då ert barn är sjukt. Ni ska få bekräftelse via sms eller mail. Om ni har fritids, behöver sjukanmälan göras även till fritids, tel. 0470-439 11. Det finns även andra sätt att göra en sjukanmälan – via Dexter eller via en app. Mer information om detta finns i broschyren.

Föräldramöte och klassmöte kommer att ske i början av terminen. Inbjudan med dag och tid kommer. Utvecklingssamtalen påbörjas i september.

Studietimme erbjuds alla elever i årskurs 4-9. Det är tid där elever kan få extra stöd i något skolämne. Det är viktigt att elever som är i behov av extra tid för sitt lärande, utnyttjar denna möjlighet.

Resultaten är fortsatt goda på Ringsbergskolan. Meritvärde för åk 9 var 247 poäng. Det nationella meritvärdet publiceras först i slutet av september, men jämförelse kan göras med det nationella meritvärdet för 2015/16, vilket var 216 poäng. Åk 9 har ett mycket högt genomsnittligt meritvärde vilket visar på goda kunskaper hos de elever som vi lämnar ifrån oss för vidare studier på gymnasiet. Analyser om resultaten på Ringsbergskolan och annat kvalitetsarbete kan du läsa mycket mer om i ”Sammanfattning av systematiskt kvalitetsarbete 2016/17”, som publiceras på skolans hemsida under augusti månad.

Trygghet och trivsel, bemötande och ömsesidig respekt är en del av goda resultat. I ”Planen mot diskriminering och kränkande behandling”, som finns på hemsidan, kan du läsa om hur Ringsbergskolan arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Varje år görs en ny plan och på sidan 11 i planen finns de sju utvecklingsområden som vi har identifierat utifrån de nulägesanalyser som är gjorda.

E-tjänster används för era kontaktuppgifter, ändrade telefonnummer, godkännande av publicering av bilder på hemsida samt anmälan om specialkost. Det är viktigt att ni använder denna tjänst, så att vi har rätt kontaktuppgifter till er samt rätt information om era barn. http://www.vaxjo.se/barnochelevuppgifter

Hemsidan är vår informationskanal. Det är mycket viktigt att ni följer den information som läggs där, med nyhetsbrev och klassernas kalendrar – speciellt för de yngre eleverna. Det går att prenumerera på hemsidan, så att ni får ett mail så fort något ändras på hemsidan. Om ni inte kan ta emot information via hemsidan, meddelar ni mentor. Klasslistor med telefonnummer till klasskamrater hittar ni i Dexter.

Datorer är ett av våra arbetsredskap. Årskurs 4 har i-pads, som används enbart i skolan. Årskurs 5-9 har datorer. Eleverna i årskurs 5 får vid skolstart avtal som skrivs under och lämnas till skolan.

Blankett för kvittens av elevskåp får eleverna i årskurs 2-9 vid skolstart. Läs igenom, skriv under och lämna till skolan så att du kan få tillgång till ett skåp så snart som möjligt.

Ledigheter för elever är begränsade. Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Vid ansökan skall vårdnadshavare beskriva varför eleven måste vara ledig under tid då barnet har skolplikt. Endast motiveringen ”resa” eller ”semester” beviljas inte. Ansökan måste också lämnas till mentor i god tid. Inga ledigheter ges under tid för nationella prov. För provdatum se https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att kunna planera in semestrar och ledigheter följer här läsårstiderna för 17/18.

Höstterminen 2017
måndag 21 augusti - torsdag 21 december

Vårterminen 2018
måndag 8 januari - fredag 15 juni

Studiedag: 4 oktober, 14 mars, 29 maj
Lov: v 44, v 8, v 13, 30 april-1 maj, 10-11 maj
Stängt på fritidshemmet: 26-27 mars (måndag och tisdag på påsklovet). Ytterligare en stängningsdag tillkommer under året.

Löss brukar också gilla skolstarten. För att undvika eventuell spridning, ber vi er att titta i barnens hårbotten en extra gång, så här i början av terminen. Av erfarenhet vet vi att lössen kan härja runt ofta, mycket och länge – så var noga med detta.

Varmt välkomna till Ringsbergskolan hälsar Susanne Randau med personal.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017