Engelsk språkutveckling

På Ringsbergskolan tillämpar vi en så kallad språkdusch. Det innebär att vi börjar tidigt med helt engelskspråkiga klassrum. Detta kombinerar vi med estetiska ämnen.

Vi lär oss engelska som man lär sig sitt modersmål – genom att lyssna, prata, sjunga och leka. Redan i förskoleklass börjar vi med lektioner där vi bara pratar engelska.

Vi använder oss mycket av sång, drama och bild. När eleverna börjar sexan utvecklar vi detta vidare i vårt Language Lab. Där arbetar engelsk- och bildläraren tillsammans. Lektionerna är fortfarande helt engelskspråkiga och vi diskuterar olika frågor, till exempel: Vad är ett språk? Vad är kommunikation? Vad är ordlös kommunikation?

Når vi målen?

De nationella proven visar att vi når skolverkets mål. När eleverna slutar 9.an kan de kommunicera i tal och skrift på engelska. Vi vågar dessutom tro att de är extra bra rustade för att våga prata engelska.

Ringsbergskolan tilldelades  Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2009

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola