Estetisk profil

Den estetiska profilen innebär att vi använder oss av estetiska läroprocesser.

Estetiska läroprocesser

Läroprocesserna innefattar intellekt, känsla, teori och praktik. Vi behöver använda alla sinnen för att skapa kunskap med mening.

Kunskapen i de estetiska läroprocesserna handlar om att skapa sammanhang. Jag vet och jag kan berätta för dig vad jag vet. Vägen fram till kunskapen är viktig. Där utmanas tankar genom olika upplevelser, nya tankar uppstår, nya erfarenheter görs och uttrycks. Eleverna är medskapare i kunskapsprocessen och alla ämnena blir verktyg för att nå målen. 

Här kan du läsa ett mer utförligt dokument om estetiska läroprocesser.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola