Svensk språkutveckling

På Ringsbergskolan arbetar vi medvetet med den svenska språkutvecklingen från förskoleklassen till årskurs 9.

Vi vill att eleverna ska kunna formulera en frågeställning som de sedan undersöker. Slutmålet är att de ska kunna skriva en rapport. Genom detta tror vi våra elever blir extra bra rustade att skriva uppsatser och examensarbeten på gymnasiet.

Vi börjar redan i förskoleklassen att arbeta med tankekartor. Från dessa skapar vi muntliga texter där vi lägger vikt vid sammanhang och ordningsföljd. När barnen blir äldre skriver de ner de muntliga texterna till egna berättelser eller faktatexter.

I årskurs 6 börjar eleverna skriva sina första rapporter. Rapporten består av två delar, en skriftlig och en konstnärlig. Under arbetet har eleven en handledare som stöd och även boken "Att göra rapporter" som vi tagit fram på skolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2017
Förskola och skola