Ordningsregler

"Skolan och vårdnardshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungdomars utveckling och lärande." 

Så står det i läroplanen och det är grunden för vårt arbete med att ta fram gemensamma ordningsregler för hela skolan. Arbetet startade i våren 2009 när vi kände att vi behövde jobba mer med detta i alla klasser. Arbetet fortsatten under läsåret 2009/10 och ordningsreglerna presenterades i klasser och på hemsidan våren 2010. 

Så här la vi upp arbetet

  • På klassråden diskuterade man  kring frågeställningen "Får man säga och göra som man vill?". Klassernas synpunkter sammanställdes av elevskyddsombuden. 
  • På klassmöten diskuterade elever, föräldrar och lärare tillsammans vad man kan göra för att få en bättre arbetsmiljö.
  • Skolans personal har diskuterat och bidragit med egna förslag.
  • Alla funderingar och förslag bearbetades av skolans ledningsgrupp som tog fram ett konkret förslag. Förslaget gickpå remiss till elevråd och personal och beslutades därefter.
  • Våra nya gemensamma ordningsregler blev en tankekarta som sitter på flera av skolans väggar som en daglig påminnelse.

Här ser du vår fina tankekarta

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola