Systematiskt kvalitetsarbete

Alla förskolor, fritidshem och skolor skriver varje år en kvalitetsredovisning. Den ska vara en naturlig del i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.

Kvalitetsredovisningen lämnas till förvaltningskontoret senast den 1 oktober varje år. Kommunen lämnar sedan in en samlad kvalitetsredovisning till Skolverket senast den 1 maj.

Ringsbergskolans kvalitetsarbete 2016/2017

Infobrev från Skolinspektionen efter tillsyn 2012/2013

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola