Information om Sandsbro skola och idrottshall

Här kommer kompletterande information till tidigare mejlutskick från den 27 september.

Tillfällig idrottshall och idrottsundervisning

Som vi tidigare har informerat er om i utskick kommer det att byggas en tillfällig idrottshall på skolan enligt beslut i utbildningsnämnden. Den tillfälliga idrottshallen ska vara klar i slutet av februari 2018. Fram till höstlovet följs skolans planering att hålla gymnastiklektionerna utomhus.

Vi kommer att ha ett samarbete med High Performance Center Växjö mellan vecka 45 och vecka 8. Idrottsundervisningen kommer under de här veckorna att vara i HPC Växjös lokaler i Idrottskliniken på Norremark. HPC Växjö kommer att bidra med instruktörer och projektledare för ett pulsprojekt. Utöver det kommer vi att genomföra ett antal idrottsdagar då vi åker till exempelvis Gymnastikens hus och Telekonsult arena. Idrottsundervisningen under den här perioden är planerad tillsammans med skolans idrottslärare, personal från HPC och är avstämd mot läroplanens mål för ämnet idrott och hälsa.

Tidplan för återuppbyggnad av Sandsbro skola

Utöver utbildningsförvaltningen är det många aktörer inblandade i återuppbyggnaden av Sandsbro skola och idrottshall, bland andra försäkringsbolag, fastighetsbolag och kommunens lokalförsörjningsgrupp. I dagsläget pågår planering med alla aktörer inblandade för att få fram en tidplan. När den är klar kommer vi att bjuda in alla er vårdnadshavare till möte, för att beskriva den fortsatta processen.

Planering av ny högstadieskola med sporthall i norra Växjö

I en ny detaljplan för norra Växjö i området mellan Östra Lugnet och Sandsbro planerar utbildningsförvaltningen för en ny högstadieskola. I samband med den nya högstadieskolan har Kultur- och fritidsförvaltningen planer på att bygga en ny sporthall bredvid. Däremot är det så att beslut om ny sporthall inte fattas av utbildningsnämnden, utan av kultur- och fritidsnämnden. Skillnaden mellan en sporthall och en idrottshall är att en sporthall är avsedd för flera olika verksamheter, till skillnad från en idrottshall som i första hand är avsedd för skolans verksamhet.

Sandsbro skolas webbsida kommer att vara igång från nästa vecka med uppdaterad information och där kommer det kontinuerligt att finnas mer detaljerad och specifik information från skolledningen.

Vänliga hälsningar

Camilla Holmqvist
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen

Gunilla Gustafson
Områdeschef, östra området

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018