Om skolan

Sandsbro skola hittar du i Sandsbro ca 5 kilometer norr om Växjö. Skolan har cirka 450 elever med tre paralleller från förskoleklass till och med årskurs 6.

Här arbetar vi nära natur och miljö, dessutom har vi Toftasjön alldeles om knuten. Med gångavstånd tar man sig även till Helgasjön och till en fantastisk miljö i Fyllerydsskogen med dess naturreservat och vackra promenadstråk. Vi har en fantastisk skolgård med många möjligheter för eleverna. Vi arbetar kontinuerligt med EQ och vi har en stark koppling till musik, där vi varje vår genomför en rockkonsert i Växjö konserthus. Här kan du se en av våra konserterlänk till annan webbplats.

Fakta

Antal elever: ca 450
Skolår: f-6
Byggår: 1963, om och tillbyggd 2005

Upptagningsområde: Sandsbro, Stojby, Gårdsby, Tveta, N Åreda, Kråkenäsryd, Tofta och Vikensved.

Skolan består av en sammanbyggd enhet med tre hus samt musiksal, ateljé, slöjdsal, datasal samt sal för hemkunskap. Här bedrivs verksamhet för barn i förskoleklass, grundskola åk 1-6 samt fritids 6-12 år. Eleverna är indelade i åldershomogena mentorsgrupper från förskoleklass till åk 6. Arbetslagen består av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Förskola och skola