IT i skolan

Digitaliseringen av samhället är något som vi i skolan måste och ska förhålla oss till.

I läroplanen (se nedan) beskrivs hur skolan ska använda IT i undervisningen. Traditonellt har alla elever på mellanstadiet haft "dataundervisning" på schemat. Men under läsåret 13/14 har vi beslutat att lägga en del av den resursen på åk 2 och 3. Ämnet dataundervisning finns inte längre på schemat utan är tänkt att integreras naturligt i undervisningen. Syftet med datorundervisningen är att eleverna skall få lära sig att använda datorn som ett hjälpmedel i undervisningen genom att t ex lära sig ordbehandling, presentationsteknik och att söka efter information via Internet.

Syftet är också att eleverna skall lära sig vilket förhållningssätt de bör ha till Internet ur ett etiskt perspektiv och vad man bör tänka på för att ”surfa säkert”. Vidare vill vi också upplysa eleverna om hur viktigt det är att källkritiskt granska det material man finner på Internet.

Läroplanen

I läroplanen står det bland annat följande:

"Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ." -Lpo94

Gratisprogram

Gå gärna in på Länkar gratisprogram och ladda ner de gratisprogram vi använder på lektionerna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Förskola och skola