Rastkompisar

Rastkompisar är ett projekt som har initieras av Rotarys (projekt "rastfaddrar") behov av att stödja skolans verksamhet på ett ideellt sätt genom resurspersoner som finns tillgängliga på raster.

Arbetet görs i samråd med skolans rektor och lärare, föräldraföreningen på skolan, lokala pensionärsföreningar, kyrkan, lokal idrottsförening samt andra resurspersoner. Fr.om. hösten 2003 finns tjugo rastkompisar på Sandsbro skola, måndag t.om. fredag kl 10.50- 13.00.

Kontaktperson för rastkompisarna på Sandsbro skola är Inge Persson.
Ni når Inge på på e-postadress ingepersson@bredband.net 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Förskola och skola