Ordningsregler

Sandsbro skolas ordningsregler

För att alla ska trivas på Sandsbro skola är det viktigt att alla känner sig trygga. Därför har personalen tillsammans med eleverna kommit fram till följande ordningsregler:

Tider

Vi kommer i tid till lektionerna.

Skolans område

Under skol- och fritidstid är vi på skolans område.

Vi hjälps åt att hålla vår skola fin!

Det är enligt lag förbjudet att klottra, skräpa ner och förstöra skolans och andras egendom.

Korridoren

Vi går i korridoren.

Cykling

Alla har hjälm, enligt gällande lag, vid cykling under skoltid vid t ex utflykter mm. Cyklar och sparkcyklar står parkerade i cykelstället under skol- och fritidstid.

Cykling, skateboard, sparkcykling och inlinesåkning är inte tillåtet på skolgården.

Godis

Godis är tillåtet vid speciella evenemang som anordnats av personal.

Mobiltelefon

Mobiltelefon hålls avstängd under lektionstid om inte pedagogen bestämt att den ska används i undervisningen.

Snöbollskastning

Vi kastar inte snöboll!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Förskola och skola