Specialpedagogik

Skolans speciallärare och specialpedagoger har som uppgift att:

  • ge eleven stöd vid behov
  • i samarbete med klassläraren ge stödet inom klassens ram, i grupp eller enskilt
  • ge eleven en lugn miljö med extra tid för att förstå det som är svårt
  • tillsammans med den enskilde eleven hitta strategier för det egna lärandet 
  • ingå i skolans elevhälsoteam

Önskas kontakt

Anki Axelsson
E-post: anki.axelsson@skola.vaxjo.se

Gunilla Ericsson
E-post: gunilla.ericson@skola.vaxjo.se

Maria Åberg Medin
E-post: maria.abergmedin@skola.vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Förskola och skola