Nybyggnation

Kommunen har projekterat för att göra en tillbyggnad på skolan i Rottne. 

Tilbyggnaden kommer resultera till en sammanhållen skola med plats för ca 350 elever och en förskola i hus E. Allt beräknas vara klart till 2018. Byggnaden projekteras så att den kan uppnå miljöklassning enligt Miljöbyggnad Silver.

Preliminär tidplan för bygget

  • 2015-01-01 - 2016-08-01   Riva Kastanjen (paveljongen) och bygga nya F-huset.
  • 2015-06-15 - 2015-08-15   Ombyggnad D-huset.
  • 2016-08-01 - 2017-04-01   Ombyggnad A-huset, i etapper. Slöjdsalarna renoveras under sommarlovet.
  • 2017-04-01 - 2017-11-01   Ombyggnad av E-huset till förskola.
  • Våren 2018   Markarbete och utemiljö

Under hela byggtiden kommer Rottnegården att användas för undervisning och fritids.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Förskola och skola