Skolsköterska

Välkommen till skolhälsovården

Cecilia Larsson

Skolsköterska
Telefon: 0470-79 65 05
E-post: cecilia.larsson2@vaxjo.se

Mottagning 

Motagningen har öppet:

  • Måndagar kl. 8.00-16.00
  • Tisdagar kl. 8.00-12.00 
  • Onsdagar kl. 08.00-16.00

Hälsokontroll och hälsosamtal

Under skoltiden kontrolleras längd, vikt syn och rygg. Detta journalförs och vid avvikelse kontaktas vårdnadshavare. I åk F-klass, 2, 4, 6 och 8 skickas en hälsodeklaration hem. Denna ligger till grund för hälsokontroll och hälsosamtal som görs av skolsköterskan. Första skolåret inbjuds vårdnadshavare att vara med vid detta tillfälle.

Samtalen ligger till grund för skolhälsovårdens hälsofrämjande arbete. Detta innebär uppmuntran till

  • Att hålla det friska friskt
  • Att lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
  • Att stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val

Elevråd

Skolhälsovården är även en del av elevvården, som har till uppgift att undanröja hinder för barns och ungdomars lust att lära.

Vaccinationer

Åk 2    

Förnyelsedos av mässling, påssjuka och röda hund för barn födda 2002 och senare.

Åk 5    

HPV, 2 doser vaccin mot livmoderhalscancer erbjuds flickor.

Undervisning

Skolsköterskan och skolläkaren kan ibland i samarbete med lärarna delta i undervisningen.

Mottagningsverksamhet

Mottagningstiden är till för att eleven ska kunna få råd och stöd utifrån sina egna behov när det gäller utveckling och hälsa. Skolsköterskan ger även råd i viss sjukvård, egenvård och hänvisar till annan sjukvårdsinstans eller dylikt vid behov. Vissa elever remitteras vidare i samråd med skolläkaren.

Telefontid

Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Skolläkaren

Tidsbeställning sker genom skolsköterskan.
Skolhälsovården har samma tystnadsplikt som sjukvården, vilket innebär att vi ej lämnar eller får information från annan sjukvårdsinstans. Om något viktigt hänt ditt barn som vi bör veta, ring oss.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Förskola och skola