Regler och riktlinjer

Alla skolor jobbar med prioriterade mål, man lägger lite extra fokus på detta, under ett läsår. Efter varje läsår görs en kvalitetsredovisning, där pesonalen granskar sig själva och det arbete man har gjort med de prioriterade målen. Alla skolor ska även ha en likabehandlingsplan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Förskola och skola