Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som har behov av denna skolform enligt psykologtest, pedagogisk utredning, medicinsk bedömning och social utredning. 

Grundsärskolan ska ge eleverna med en funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning och i övrigt så långt som möjligt motsvara vad som anges för grundskolan i 10 kap §2, 11 kap §2.

Kontakt Teleborg Centrum

Rektor för grundsärskolan

Linus Skarp
Tel: 0470- 419 21
linus.skarp@vaxjo.se
 

Kontakt Växjö Kommun

Grundsärskolekonsulent

Eva Juhlander
Tel: 070 - 146 82 13
eva.juhlander@vaxjo.se

Frånvaroanmälan

Till talsvar, senast kl. 08.00
Telefon: 0470-796981

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Förskola och skola