Kontakt

Sjukanmälan av elev Talsvar 0470-79 69 81
Teleborg Centrum Expedition 0470-419 34

Rektorer

Elisabet Wåhlen

Rektor (år 7, 8 och IB-klasserna)
E-post: elisabet.wahlen@vaxjo.se
Tel: 0470-419 31

Mathias Ahrn

Rektor ( år 9, förberedelsegrupp och ansvarig för undervisningen som sker på TC för år 6)
E-post: mathias.ahrn@vaxjo.se 
Tel: 0470-419 30

Linus Skarp

Rektor Grundsärskolan  
E-post: linus.skarp@vaxjo.se 
Tel: 0470-419 21

Samordnare

Marie Karlsson

Schema Elevens val Språkval
E-post: marie.karlsson7@vaxjo.se 
Tel: 0470-419 34

Administratör

Ewa Bard

Grundsärskolan
E-post: ewa.bard@vaxjo.se  
Tel: 0470-419 45

Skolsköterska

Susanne Karlsson

E-post: susanne.karlsson5@vaxjo.se 
Tel: 0470-419 37

Skolkurator

Åsa Mönster

E-post: asa.monster@vaxjo.se 
Tel: 0470-432 94

Studievägledare

Catrin Lindström

E-post: catrin.lindstrom@vaxjo.se
Tel: 0470-419 36

IB kordinator

Shane Lewis

E-post: shane.lewis@skola.vaxjo.se
Tel: 0470-419 22

Webbansvarig

Lisa Jörnehag

E-post: lisa.jornehag@skola.vaxjo.se

Köksansvarig

Katarina Lundkvist 

E-post: katarina.lundkvist@vaxjo.se
Tel: 0470-419 39

Skolbiblioteket

Tel: 0470-414 68

Fritidsgården

Tel: 0470-411 87

Arbetslag

Arbetslag A

A-klasser: 0470-419 42

Arbetslag B1

B-klasser: 0470-419 44

Arbetslag B2

IB-klasser: 0470-73 47 92

Arbetslag C1

Klass C71 C82 C91: 0470-419 43

Arbetslag C2

Klass C72 C81 C92: 0470 - 73 47 93

Grundsärskolan Arbetslag D

Tel: 0470-419 60

Förberedelseklasser

Tel: 0470-416 39

Karin Bergkvist (TCINT1) 

E-post: karin.bergkvist@skola.vaxjo.se

Kristina Möllerberg (TCINT2) 

E-post: Kristina.Mollerberg@skola.vaxjo.se

Edina Osmanovic (TCINT 3) 

E-post: edina.osmanovic@skola.vaxjo.se

Lärares e-postadresser hittar du under respektive arbetslag: fornamn.efternamn@skola.vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Förskola och skola