Ett antal skolor provar i år att skicka hem betyg

Snart är det dags för varje elev att få sina betyg för höstterminen 2017. Vanligtvis delas betygen ut i anslutning till att terminen slutar, men i år kommer istället ett antal skolor att på prov skicka hem betygen efter att terminen är slut. Övriga skolor delar ut betygen i skolan på sedvanligt sätt.

Vi kommer att göra en utvärdering av tillvägagångsättet att skicka ut betygen för att till nästa terminsslut och då välja ett av sätten att delge eleverna betygen.

Västra, Södra och centrum området skickar hem höstterminens betyg

När höstterminens betyg nu ska delas ut betyder det att skolorna inom områdena Centrum, Södra och Västra kommer att skicka hem betygen,

medan skolorna i Norra och Östra området delar ut betygen på plats i skolan i samband med avslut.

Ditt barn får höstterminens betyg hemskickade

Ditt barn kommer att få betyget hemskickat, eftersom Teleborg centrum skolan tillhör Södra området. Betygen skickas efter den 21 december med PostNord.

Vi ber dig uppmärksamma att postgången kan bli längre än normalt utifrån post- och pakethanteringen inför jul.

Du är välkommen att berätta vad du och ditt barn tyckte om att få betyget hemskickat. Vi är tacksamma för era synpunkter inför betygshanteringen nästa termin.

PS. TC har skickat hem betyg tidigare läsår/terminer också… och nu finns tillfälle att utvärdera så hör gärna av er.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018