International Baccalaureate (IB)

Läs en utbildning med internationell inriktning på en högstadieskola i Växjö kommun.

IB Teleborg Centrum - Världens utbildning

International Baccalaureate, IB, är en internationell utbildning som finns över hela världen och sedan våren 2014 även i Växjö då Teleborg Centrum antogs som IB-kandidatskola och TC har nu vårterminen 2017 blivit en auktoriserad IB WORLD SCHOOL. Något vi är mycket glada och stolta över.

IB-skolorna delar ett globalt engagemang och brinner för utbildning med hög kvalitet som syftar till att låta eleverna göra kopplingar mellan studierna och samhället. Intresset för IB-utbildningen på TC har varit stort och vi har nu IB-klasser från årskurs 7 till årskurs 9. Det innebär att vi erbjuder MYP – Middle Years Programme – från MYP 2 till MYP 4. 

IB understryker intellektuell utmaning och ger ett ramverk för inlärning som uppmuntrar studenterna att bli kreativa, kritiska och reflekterande tänkare.

Läs mer på ibo's webbplatslänk till annan webbplats.

Utdrag ur IB mission statement:

The International Baccalaureate, IB, aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. IB:s informationsfolderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför ska du välja IB på TC?

 • Du får en ökad förståelse för din omvärld lokalt och globalt
 • Du får arbeta problembaserat och ämnesövergripande
 • Du får en utbildning som utvecklar din förmåga att kommunicera både på engelska och svenska
 • Du får en bra grundläggande internationell utbildning om du längre fram vill studera utomlands
 • Du är väl förberedd för att t ex studera vidare på IB:s Diplomaprogram på gymnasiet
 • Hör av dig så berättar vi mer

Söka till TC:s IB-klasser

Läroplaner

På TC läser eleverna i våra IB-klasser enligt både svensk läroplan - LGR 11 och IB:s internationella läroplan för Middle Years Programme – MYP. Eleverna får betyg både enligt LGR 11 och enligt IB:s kunskapskrav.

Språk

IB är en internationell utbildning som finns över hela världen. Undervisningsspråket hos oss på TC är lika delar engelska och svenska.

Ämnen

IB-utbildningen har ett ämnesövergripande arbetssätt och kombinerar flera ämnen i LGR 11.

Middle Years Programme – MYP har åtta ämnesområden:

 • Language and literature (Svenska)
 • Language acquisition (Engelska)
 • Mathematics (Matematik)
 • Sciences (NO)
 • Individuals and societies (SO)
 • Design (Slöjd & Teknik)
 • Arts (Bild & Musik)
 • Physical and Health education (Idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap)
 • Du läser dessutom ytterligare ett språk (tyska, franska eller spanska).

Vår filosofi

Vi strävar efter att utveckla undersökande, utforskande och kommunikativa ungdomar. På IB ska eleverna bli medvetna om sin egen kunskapsutveckling och utveckla sin förmåga att arbeta med problemlösning i olika former och på olika sätt. En viktig del av IB:s pedagogik är att ge ungdomarna insikt och förståelse för omvärlden både lokalt och globalt.

Både teoretiska och praktiska ämnen samverkar till att utveckla elevernas kreativitet och personliga utveckling. Vårt mål är att ungdomarna ska bli aktiva, engagerade och ständigt nyfikna på att lära sig.

Kontakt

Shane Lewis - IB koordinator på TC

Tel: 0470-419 22
E-post: shane.lewis@skola.vaxjo.se

Elisabet Wåhlén - Rektor Teleborg Centrum

Tel: 0470-419 31
E-post: elisabet.wahlen@vaxjo.se

Marie Karlsson - IB administration på TC

Tel: 0470-419 34
E-post: marie.karlsson7@vaxjo.se

some words in english...

Curriculum

Students that study in our IB-classes follow in parallel, both the Swedish curriculum LGR11 and IB’s International curriculum.  These two curricular are similar to each other with similar goals.  Simply put, LGR 11 provides the subject content, whilst the IBO steers and assures the IB pedagogical delivery of that content.  The IBO outlines a pedagogical strategy that is thus a framework of education that the Swedish national curriculum fits in. 

Subjects

IB education lends itself to teaching that is cross curricular in nature.  MYP for example, has 8 subject areas Language acquisition, Language and Literature, Mathematics, Science, Individuals and Societies, Design, Art, Physical and Health Education.

IB Pedagogical Strategy

The IB strives to develop inquiring, knowledgeable and caring young people that help to create a better world through understanding and respect for different cultures.  The IB Programme aims to empower its students across the whole world to become, active, engaged and naturally curious in their learning.  The IB’s pedagogical strategy also aims to empower its pupils to think and act both locally and globally, whilst giving the pupils an insight and an understanding that other people with their differences can also be right.

Learner Profile

Pupils should be conscious of their own knowledge development and develop different ways to manage for example: problem solving.  The ability to communicate therefore is extremely important. The IB programme also lays all the more significant focus on developing the whole person, where all subjects and a structure of school life beyond the lesson work together strive to generate pupils’ creativity and personal development.

For further information about the IB and its programmes, visit ibo's webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Förskola och skola