Rektor & Personal

Skolledningen på TC

Våra tre rektorer ansvarar för grundskolan och grundsärskolans verksamheter. I ledningsgruppen finns också våra arbetslagsledare.

Rektorer

Rektor för grundskolan

Elisabeth Wåhlen
E-post: elisabet.wahlen@vaxjo.se
Tel: 0470 - 419 31
År 7 och 8
TC:s IB-klasser

Rektor för grundskolan

Mathias Ahrn
E-post: mathias.ahrn@vaxjo.se
Tel: 0470 - 419 30
Undervisningen i årskurs 6
Årskurs 9
Förberedelsegruppen

Rektor för grundsärskolan

Linus Skarp
E-post: linus.skarp@vaxjo.se
Tel: 0470 - 419 21
Grundsärskolan år 7 8 9

Administrativ samordnare

TC & IB

Marie Karlsson
E-post: marie.karlsson7@vaxjo.se
Tel: 0470 - 419 34
Schemaläggning & studieval

Arbetslagsledare

A-laget

Tomas Andersson

B-laget

Helena Pernefors

C-laget

Annika Blomberg

D-laget

Johanna Heiman

Fritidsgården

Martin Scharin

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Förskola och skola