Kompisåkning

På föräldramötet beslutades att vi provar att tillåta kompisåkning på Tolg skola.

Det innebär att elever kan få åka med kamrater från skolan i kommunens upphandlade skolskjutsfordon om det finns plats i fordonen.

För att en elev ska få åka med, krävs att vårdnadshavare har skrivit under en begäran om att eleven ska få åka med skolskjutsfordonet. En särskild skriftlig begäran ska lämnas vid varje tillfälle eleven vill åka. Denna lapp lämnas till skolan dagen innan eleven ska åka med.

Skolan undersöker sedan om det finns plats i aktuellt fordon och lämnar besked till eleven. Vårdnadshavare har ansvar för att ta reda på om eleven har beretts möjlighet att åka med enligt begäran.

Klicka här för att se vilka turer som man kan åka med på.

Klicka här för att skriva ut blankett.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Förskola och skola