Om Torparskolan

Torparskolan är belägen i södra delen av stadsdelen Teleborg och har ca 170 elever fördelade på två förskoleklasser och 5 klasser i årskurs 1-4. 

Barnen är indelade i åldershomogena klasser, men med samverkan i åldersblandade grupper.

Våra ledstjärnor är:

  • På vår skola vill vi att varje elev ska känna trygghet och trivsel
  • I en lärande miljö arbetar vi för att väcka elevernas lust,  engagemang, nyfikenhet och kreativitet
  • Varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga
  • Här är alla lika mycket värda

Rastfadderverksamhet

Ett antal personer stöttar barnen genom att vara på skolan, framförallt på raster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Förskola och skola