Skolhälsovården

Skolsköterska

Jane Olander
E-post: jane.olander@vaxjo.se
Tel: 0470-417 16
Mobil: 076-621 67 88
Tisdagar och onsdagar på Torparskolan

Skolläkare

Anders Willstedt (träffas efter tidsbeställning hos skolsköterskan Jane)

Skolhälsovårdens uppdrag

Skolhälsovårdens viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård.
Detta innebär att vi uppmuntrar till:

 • Att hålla det friska friskt
 • Att lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
 • Att stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val

Vad händer och när?

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Undersökning; längd, vikt och syn

Årskurs 2

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Undersökning: längd och vikt
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Vaccination mot Mässling/Påssjuka/Röda hund

Årskurs 4

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät från elev
 • Undersökning: längd, vikt och rygg
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Under skoltiden fungerar vi som elevernas företagshälsovård och är en del av skolans elevhälsa. Vi bevakar och påpekar vid behov brister i den fysiska och psykiska arbetsmijön i syfte att främja elevernas tid i skolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Förskola och skola