Vad händer hos skolsköterskan?

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare
 • Undersökning: Längd, vikt och syn
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Årskurs 1

 • Uppföljning efter behov.

Årskurs 2

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Undersökning: Längd och vikt
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Vaccination mot Mässlingen/Påssjuka/Röda Hund

Årskurs 3

 • Uppföljning efter behov.

Årskurs 4

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät från elev
 • Undersökning: Längd, vikt och rygg
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Årskurs 5

 • Flickor vaccination mot HPV - virus, två tillfällen.
 • Uppföljning efter behov.

Årskurs 6

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät från elev
 • Undersökning: Längd och vikt
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Förskola och skola