Fritidshem

"Fritidshemmet uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barnen meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska fritidshemmet ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar skall kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier." (Skolverkets allmänna råd för fritidshem. 2007)

Öppettider

Välkommen till Fritidshemsverksamheten på Ulriksbergskolan. Fritids har öppet före och efter skoltid samt under skolloven. Våra öppettider är 06.00-18.00.

  • 06:00-07:10 Morgonfritids i bildsalen (vid gympasalen). 07:20-07:40 Frukost på Borgmästaren 
  • 07:30-08:00 Morgonfritids i bildsalen. 
  • 12:30-16:30 Verksamhet på varje avdelning
  • 16:30-18:00 Stängning på Blända Röd

Fritidsavdelningar

På skolan finns fyra fritidsavdelningar. Två på första våningen i bländahuset och två på bottenvåningen i dackehuset.  

Telefonnummer

Gul: 0470-433 18 (och morgonfritids)

Röd: 0470-433 62 (och kvälsfritids)

Grön: 0470-433 36

Blå: 0470-433 60  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2018
Förskola och skola