Specialundervisning - svenska som andraspråk

Det här tycker vi är viktigt inom specialundervisning, när det gäller barn som tillfälligt är i behov av specialpedagog/speciallärare.

 • Tidig hjälp
 • God inlärningsmiljö
 • Arbeta med elevens starka och svaga sidor
 • Ge tid
 • Förförståelse gör det lättare för eleven
 • Utgå från elevens intressen och arbeta med meningsfulla texter
 • Se helheten
 • Uppmuntra läsning och skrivning
 • Multisensoriskt arbetssätt, (att eleven får arbeta med alla sina sinnen)
 • Kartläggning och utvärdering
 • Bemötande, positiv feedback 

Annmarie Andersson, Karin Ellström, Pia Hytter 
Du finner kontaktuppgifter till speciallärarna under rubriken kontakt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Förskola och skola