Likabehandlingsplan

Vi vill genom vår likabehandlingsplan motverka all kränkande behandling på vår skola.

Likabehandlingsplan 2016-2017

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2007:76) fastslår att alla skolor ska upprätta en likabehandlingsplan i samverkan med personal, elever och föräldrar. 

Vi har ett elevråd/likabehandlingsteam med två elevrepresentanter per årskurs som en gång varje månad träffar de övergripande likabehandlingsrepresentanterna (rektor, skolsköterska och personalrepresentant) för att diskutera angelägna frågor kring studiemiljö, likabehandling mm. 

Varje år gör vi en kartläggning av otrygga platser i skolan och på skolgården och vi genomför en elevenkät angående likabehandling. På klassråden diskuteras likabehandling, arbetsro och trygghet. Utifrån vårt värdegrundsdokument och vår likabehandlingsplan diskuterar eleverna i varje klass våra grundvärderingar, hur en bra kompis ska vara samt våra ordningsregler. 

På föräldramöten får föräldrarna information om och har möjlighet att ge synpunkter på vår likabehandlingsplan och vårt värdegrundsarbete.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Förskola och skola