Kontakt

Rektor

Rektor Maria Kanstedt Rylander
Telefon: 0470-79 63 82
E-post: maria.kanstedtrylander@vaxjo.se

Förskoleklass

Telefon: 0470 - 79 65 63
Klassföreståndare: Margareta Rosell

Klass 1-2

Telefonnummer: 0470 - 79 65 60
Nina Dahlström , Lisa Kumlin

Klass 3

Telefonnummer: 0470 - 79 65 60
Anna Midenby, e-post: anna.midenby@skola.vaxjo.se
Carin Carlman

Klass 4-6

Telefonnummer: 0470- 79 65 64
Therése Hjelmesten, e-post: therese.hjelmesten@skola.vaxjo.se
Sarah Falkbrink, e-post: sarah.falkbrink@skola.vaxjo.se
Ulrika Glanshed, e-post: ulrika.glanshed@skola.vaxjo.se

Fritidshemmet Vätten

Telefonnummer: 0470 - 79 65 63
Evelina Alfengård, e-post: evelina.alfengard@skola.vaxjo.se
Stefan Sundén, e-post: stefan.sunden@vaxjo.se
Pia Sundin

Vaktmästare

Stefan Sundén
Telefonnummer: 070 - 59 24 109 E-post: stefan.sundén@vaxjo.se

Service

Telefonnummer: 0470- 79 65 65

Skolskjuts

Länstrafiken

Tel: 0470-72 75 50

Östra Torsås Taxi

Tel: 0470-380 80

Skolsköterska

Cecilia Frej
Telefon: 0470-415 88
E-post: cecilia.frej@vaxjo.se

Talpedagog

Katarina Danielsson
Maria Dahl 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2017
Förskola och skola