Kärnvärden och partnerområde

Vad är då ett partnerområde? Jo, partnerområdet består av pedagogisk omsorg, kommunala förskolor och skolor inom en del av Växjö kommun. Vårt område består av Ingelstad/Nöbbele/Uråsa, Söder och Teleborg.

Inom vårt partnerområde så har vi ett antal gemensamma kärnvärden som vi arbetar efter. Kärnvärdena talar om att vi har ett gemensamt tänk i 1-16 års perspektiv, från det lilla barnet på förskolan till tonåringen på Teleborg Centrum. Det är en stor och viktig trygghetsfaktor att om du väljer någon av de kommunala verksamheterna inom Ingelstad/Söder/Teleborgs partnerområde så finns det en gemensam överenskommelse som personalen har att verka för. Detta gör att barnen blir sedda och är trygga i övergångarna mellan pedagogisk omsorg, förskola-f-6 skola och 7-9 skola. Inom partnerområdet förekommer det också gemensamma utbildningar och träffar med personal. Rektorerna möts regelbundet och samverkar i flera frågor.

Att kunna följa barnens och elevernas kunskapsutveckling är oerhört viktigt och vi har en god möjlighet till detta tack vare vår samverkan. Vi ser allt detta som en styrka och är stolta över den förskola och skola vi bedriver. Vi skapar det bästa för barn och ungdomar inom Ingelstad, Söder och Teleborgs partnerområde.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Förskola och skola