Prioriterat mål

Prioriterat pedagogiskt mål läsåret 2016/17

Läroplanen skolansuppdrag s 9

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna ideér och lösa problem.

Läroplanen kunskaper s 13

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Mål

Graden av nyfikehet att vilja lära sig mer ska öka, läsåret 16/17 i förhållande till resultatet i brukarenkäten 15/16.

Hur ser vi detta?

Att elever vill fortsätta att arbeta vidare, fördjupa sig i arbeten även utanför "klassrummet". Att eleverna ställer frågor och följdfrågor. Eleverna förstår innebörden av begreppet nyfikenhet och kan förklara det.

Uppföljning och utvärdering

Kontinuerligt genom muntliga och skriftliga reflektioner från elverna om olika arbeten. Sammanställs och diskuteras ca var sjätte vecka samt mer genomgripande kring utvecklingssamtalen.

Aktiviteter

Några exempel på aktiviteter för att öka nyfikenheten:

 • Ge eleverna öppna frågor
 • Alternativa arbetssätt och redovisningssätt
 • Gemensamt mål med tydlig mottagare
 • Utgå från elevens intresseområden

Kontakt

 • Åby skola

  Expedition

  0470-79 64 92

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Borgarvägen 18, Åby

  Postadress

  Växjö kommun, Åby skola, Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Förskola och skola