Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet på Åryd skola består av

Skolsköterskan

Annette Eriksson-Yngvesson
E-post: anette.eriksson-yngvesson@vaxjo.se  

Speciallärare

Malin Liljeqvist
E-post: malin.liljeqvist@skola.vaxjo.se

Rektor

Johanna Esbjörnsson
E-post: johanna.esbjornsson@vaxjo.se

Specialundervisningen

Specialundervisningen erbjuds till elever från år ett till år sex. Alla elever på skolan gör läs- och skrivtester kontinuerligt, samt matematikdiagnoser. Dessa är sedan ett av flera underlag som används för att tidigt fånga upp elever som kan behöva specialundervisning.    

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Förskola och skola