Slöjd

 ”Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet” (Lgr 11, kursplanen slöjd)

Elevernas slöjd ska vara lustfylld, skapa nyfikenhet och öka kreativiteten. Därtill övar sig eleverna att följa instruktioner, mäta, skissa, materialkännedom, färglära, ideutveckling och utvärdering m.m. Eleverna får prova på olika tekniker såsom att slipa, fila, hamra, urholka, brodera, sy på symaskin och garnteknik. Slöjd i trä/metall och textil avlöser varandra terminsvis på skolan. Trä/metall och textilslöjd har ett gemensamt betyg i åk 6.

En positiv inställning till vad barnet övar i slöjden är ett viktigt framsteg i deras utveckling. Så stöd och uppmuntra ditt barn så att det kan växa och utvecklas i sitt arbete. Det färdiga arbetet är inte det slutliga målet utan hela arbetets gång. Så var nyfiken och fråga hur de har tillverkat sitt arbete och låt slöjdarbetet och processen få en synlig plats hemma.

Gudrun Holmberg/trä och metall 
Malin Klarström /textil

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Förskola och skola