Låneregler

Kortfattade regler

 • Lånetiden är 28 dagar (4 veckor)
 • Max fem lån per lånetillfälle och max sju böcker om inget annat har bestämts
 • Varje klass har en schemalagd lånetid men det finns oftast någon lucka varje dag då det finns möjlighet för en enskild elev att komma. Före och efter skoltid går också bra
 • Låna själv från och med klass 3
 • Påminnelser får du två via klassläraren och tredje med posten hem till vårdnadshavare.
 • Förseningsböter finns ej. Eleven kan dock bli stoppad från att låna mer än en bok i taget och/eller att ta hem böcker.
 • Lånekortet gäller bara på Öjaby skolbibliotek och förvaras i biblioteket. För stadsbiblioteket krävs ett annat lånekort. Det går inte att lämna skolbiblioteksböcker på folkbiblioteket och vice versa.

Informationsbrev

Varje nytt läsår får föräldrar till F-klassen ett informationsbrev om skolbiblioteket och dess låneregler. Detta informationsbrev ges även till nya elever som börjar på Öjaby skola. I brevet står reglerna lite mer utförligt. Informationsbrevet är i pdf-format och senast reviderat i september 2014.
Informationsbrev till föräldrarlänk till annan webbplats

Kontakt

 • Öjaby skola

  Expedition

  0470-79 60 03

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Öjabyvägen 84, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun, Öjaby skola, Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2017
Förskola och skola