Om skolan

Öjaby skola är en F-6 skola som är en del av närhetsområde Väster. Skolan har 290 elever fördelade på 14 klasser.

Välkommen till Öjaby skola!

Skolan är idylliskt belägen intill Helgasjöns sydvästra strand, och har nära till skog och natur – något som utnyttjas i den dagliga undervisningen och i fritidshemsverksamheten.

Skolan har från och med höstterminen 2005 en hälsoprofil som syftar till att stimulera motion och lära eleverna en god kosthållning. Enligt ett nytt mål i den lokala arbetsplanen så kommer Öjaby skola att fokusera på kunskapsmålen – så många elever som möjligt ska beredas möjlighet att nå målen samt skolans personal ska tydligt informera föräldrarna hur långt deras barn nått i förhållande till målen i våra styrdokument.

Öjaby skola strävar efter att vara en trygg miljö som är trivsam för såväl elever som personal. Musiksamlingar, undervisning i den närliggande skolskogen, skriv- och mattedagar är andra inslag i vardagen. Vårt smått unika rastfaddersystem – ett 25-tal pensionärer fungerar som rastfaddrar – är ett annat exempel på skolans strävan att skapa en trygg miljö för eleverna. 

Kontakt

 • Öjaby skola

  Expedition

  0470-79 60 03

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Öjabyvägen 84, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun, Öjaby skola, Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Förskola och skola