Aktuellt

Skolinspektionen beslutar

Öjaby skola har tidigare, enligt Skolinspektionen, inte uppfyllt sitt lagstadgade krav att agera utifrån sin likabehandlingsplan. Skolinspektionen fann att vi tidigare har brustit i att följa likabehandlingsplanen och vi fick till den 1 maj på oss att visa hur vi säkerställer att vi följer det som står i den. Senast den 1 maj skulle åtgärder vidtas så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingick att säkerställa att personal som får kännedom om att en elev känner sig vara utsatt för kränkande behandling anmäler uppgiften till rektor och att rektor anmäler sådan uppgift till huvudmannen. Det ingår även att skyndsamt utreda omständigheter i kränkningar och i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden (6 kap. 10 § skollagen.) Alla kan läsa årets upplaga av likabehandlingsplanen på hemsidan. I de fall vi inte har gjort vad vi ska ber vi självfallet om ursäkt. Skolinspektionen har nu beslutat att huvudmannen (dvs Växjö kommun) har vidtagit tillräckliga åtgärder och avslutar ärendet.

Vårdnadshavare har ansvar för att kontakta skolan om deras barn berättar om kränkningar i skolan, oavsett om kränkningarna är riktade mot barnet, annans barn eller om det är barnet själv som kränker.

Vid frågor kontakta rektor.

Kontakt

 • Öjaby skola

  Expedition

  0470-79 60 03

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Öjabyvägen 84, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun, Öjaby skola, Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola