Förskoleklass

När man är 6 år behövs nya utmaningar. Ör har en liten skola och här utvecklas motoriken, det sociala samspelet, emotionella och intellektuella sidorna. Vi samarbetar med 1-2-3:an i tema,musik och utedagar. Varje vecka har vi en utedag i närmiljön. Ör skola har trevliga lokaler med flera smårum. Vi övar att berätta för varandra och att lyssna, har drama, snickrar, syr, ritar, målar och har fri lek. Vi jobbar med "Bornholmsmodellen" som hjälper barnen att bli språkligt medvetna. Att leta efter, ta vara på matematiken i vardagen hjälper barnen inför kommande utmaningar.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola