Fritidsverksamhet

En ledstjärna för oss är att barnen skall kunna påverka sin tid på fritidshemmet. Vi vill uppmuntra till aktiviteter med fritt skapande och fri lek för att ta tillvara barnens fantasi och kreativitet. Stor vikt läggs vid den fria leken, som är oerhört betydelsefull för den sociala och emotionella utvecklingen. Hos oss präglas verksamheten av närhet, både till naturen och varandra.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola