Om skolan

På Ör skola går just nu 32 barn. De är mellan 6 och 10 år gamla. Vi har fritidsverksamhet och en förskoleklass.

År 1-2-3 har ett gemensamt klassrum. Förskoleklassen har ett eget klassrum. Fritids är i samma lokaler som skola/förskoleklass. Vi har utedagar regelbundet där eleverna får uppleva sin närmiljö. Vi försöker utnyttja naturen och skolgården och har flera lektioner utomhus.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola