Vad händer när?

Förskoleklass:

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare
 • Undersökning: Längd, vikt och syn
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Årskurs 2

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Undersökning: Längd och vikt
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Vaccination mot Mässlingen/Påssjuka/Röda Hund (Barn födda fr.o.m 2002)

Årskurs 4

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät från elev
 • Undersökning: Längd, vikt och rygg
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Årskurs 5

 • Vaccination mot HPV - virus, dos 1,2,3. (Flickor födda from 1999)

Årskurs 6

 • Förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät från elev
 • Undersökning: Längd och vikt
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Vaccination mot Mässling/Påssjuka/Röda hund (Barn födda t.o.m 2001).

Årskurs 8 och årskurs 9

 • Vaccination mot Drifteri, Stelkram och Kikhosta

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola