Uppdrag och Vad händer när?

Skolsköterskans uppdrag

Under skoltiden fungerar vi som elevernas företagshälsovård och är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskans viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård. Skolsköterskan träffar varje elev enskilt och kontinuerligt genom hela skoltiden.

Vi uppmuntrar till: 

 • att hålla det friska friskt
 • att lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
 • att stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val

Vår mottagningstid är till för att eleverna ska kunna få råd och stöd utifrån sina egna behov när det gäller sin utveckling och hälsa. Vi gör medicinska bedömningar/sjukvårdsinsatser, och hänvisar vid behov till olika sjukvårdsinstanser för utredningar och speciella behandlingar.

Skolsköterskan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Den kan brytas med elevens eller föräldrarnas tillstånd. Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Vad händer när?

Färskoleklass

 • hälsouppgift från vårdnadshavare
 • hälsosamtal med elev och vårdnadshavare
 • allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • längd, vikt och syn

Årskurs 2

 • förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • längd och vikt
 • vaccination mot mässling,/påssjuka/röda hund

Årskurs 4

 • förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • hälsoenkät från elev
 • hälsosamtal med elev
 • längd, vikt, rygg

Årskurs 5

 • vaccination mot HPV - humant papillomvirus - till flickor vid 2 tillfällen

Årskurs 6

 • förnyad hälsouppgift från vårdnadshavare
 • hälsoenkät från elev
 • hälsosamtal med elev
 • längd och vikt

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola