Vad händer hos skolsköterskan?

Under elevens skoltid ska det erbjudas hälsobesök med hälsokontroll och vaccinationer enligt nationellt program.

Förskoleklass

 • Hälsodeklaration från förälder
 • Hälsosamtal med elev och förälder
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Undersökning: längd, vikt och syn

Årskurs 1

 • Uppföljning efter behov

Årskurs 2

 • Hälsodeklaration från förälder
 • Undersökning: längd och vikt
 • Vaccination mot Mässling/påssjuka/röda hund   

Årskurs 3

 • Uppföljning efter behov

Årskurs 4

 • Hälsodeklaration från förälder
 • Hälsosamtal med elev
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Undersökning: längd, vikt och rygg  

Årskurs 5

 • Uppföljning efter behov
 • Flickor - Vaccination HPV (humant papillom virus) vid två tillfällen

Årskurs 6

 • Hälsodeklaration från förälder
 • Hälsosamtal med elev
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Undersökning: längd, vikt

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola