Klasser

Skolbarnomsorg finns varje dag i skolan, samt en öppen verksamhet för barn 10-12 år.

Skolan består av cirka 270 elever, i åldrarna 6-12 år, fördelade på 13 åldershomogena klasser samt en förberedelseklass. Förskollärare, lärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans i lärarlag som har ett gemensamt ansvar för skolans elever.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017
Förskola och skola