Musiksamling

På musiksamlingarna där hela skolan samlas en gång i månaden:

  • Sjunger vi tillsammans.
  • Får barnen i olika klasser chans att redovisa valda delar ur musikaktuellt arbete.
  • Får solister och mindre grupper chans att visa upp sig.
  • Får skolans körer och band spela.
  • Försöker vi blanda musikstilar till en lagom mix.
  • Musiksamlingarna har oftast ett tema. Förutom höst, jul,och vårsamlingar som återkommer har vi samlingar med olika teman.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola