Om skolan

Östregårdskolan är belägen vid Staglaberget med utsikt över Växjösjön och gångavstånd till alla stadens möjligheter, t ex. museer, utställningar, simhall m.m. Skolan har anor från 1911, då det första skolhuset byggdes. Detta präglar skolans miljö och ger en speciell charm.

Skolan består av cirka 270 elever, i åldrarna 6-12 år, fördelade på 14 åldershomogena klasser samt en förberedelseklass. Skolbarnomsorg finns varje dag i skolan, samt en öppen verksamhet för barn 10-12 år. Förskollärare, lärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans i lärarlag som har ett gemensamt ansvar för skolans elever.

Musikprofilen löper som en röd tråd genom hela Östregård. Den verkar gränslöst och är en av de broar som förenar arbetslagen. Gemensamma projekt genomförs där musiken integreras med de övriga skolämnena. Dessa projekt mynnar ut i konserter där alla på skolan står på scen. Genom ökat timtal och kompanjonlärarskap finns även ett större utrymme för rytmik, musik, gruppspel, körsång samt musiksamlingar varje månad.

För samtliga verksamheter gäller följande

  • Vi tror på varje barns förmåga, att med nyfikenhet och upptäckarglädje skaffa sig kunskap.
  • Vi vill att varje barn skall få lära känna sig själv och sina möjligheter genom eget arbete, både enskilt och tillsammans.
  • Vi vill att alla barn skall lära sig visa hänsyn då de uppträder som individer och gruppmedlemmar och därigenom själva få känna sig trygga i och utanför gruppen. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Förskola och skola