Råd

På skolan finns elevråd, biblioteksråd och kamratstödjare.

Råden består av elevrepresentanter från årskurs 1 till 6. Råden träffas regelbundet under läsåret.

Förklaring av ord som används i ett råd

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Förskola och skola