Elevrådet

Elevrådet på Östregårdskolan består av elever från årskurs 1 –6.  Det är två elever från varje klass som ingår i rådet.

Elevrådet arbetar med aktuella områden som förbättrar vår skola. Målet är att öka elevernas engagemang och inflytande. Eleverna diskuterar olika område på sina klassråd vilket sedan leder till förslag och beslut som elevrådet tar ställning till. Eleverna arbetar för att öka trivseln på skolan genom att diskutera olika förbättringsområde.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Förskola och skola