Kamratstödjarna

Varje klass, år 2-6, väljer två representanter som tjänstgör en dag i veckan med orange reflexvästar på sig.

Vi byter kamratstödjare varje läsår. Kamratstödjarna träffas var fjortonde dag för att gå igenom vad som hänt och förbereda nya kamratövningar.

På skolområdet ska kamratstödjarna:

  • genomföra kamratövningar med sin klass
  • vara uppmärksamma på ensamhet och bråk
  • trösta
  • säga till rastvakt eller någon annan vuxen

Ansvariga för kamratstödjarna är Martin Hansson och Birgitta Pettersson.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Förskola och skola