Skolsköterska

Skolsköterskan och skolläkaren ingår i skolan elevhälsa. Arbetet i elevhälsa ska vara förebyggande och hälsofrämjande och bidra till att skapa en skolmiljö som främjar lärande utveckling och hälsa.

Eleverna kan träffa skolsköterskan under sin skoltid för att få råd och stöd utifrån sina egna behov när det gäller hälsa och utveckling. Vi ger råd i egenvård, viss sjukvård och hjälper till att hänvisa till annan sjukvårdsinstans eller dylikt vid behov. Du som vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd samt stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Kontakt

Skolsköterska

Lisbeth Damberg
Träffas tisdagar och onsdagar säkrast förmiddag
Telefon: 0470-419 75
E-post: lisbeth.damberg@vaxjo.se

Skolläkare

Kerstin Abelson-Storby
Träffas via skolsköterskan

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Förskola och skola