Sammanhållen journalföring

Elevhälsan i Växjö kommun ingår sedan 2013-09-17 i sammanhållen journalföring tillsammans med Landstinget Kronoberg.

Sammanhållen journalföring

Journalsamarbetet innebär att skolsköterskor och skolläkare ger möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Landstingets patientjournal, till exempel tillgång till information om provresultat, mediciner och behandlingar. Sammanföringen kommer att leda till en helhetsbild av barnets situation samt minska dubbelarbetet. Dessutom verka för en säkrare och effektivare vård. Genom samarbetet får även landstinget möjlighet att ta del av elevhälsans uppgifter.

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring, men då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Vårdnadshavare kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbsidan 1177.selänk till annan webbplats

Följande enheter publiceras inte i den sammahållna journalföringen.

 • Auroramottagningen
 • Barn och ungdomspsykiatriska kliniken
 • Ekeliden
 • Friskolorna i Växjö kommun
 • Kvinnokliniken Växjö - diagnoser före Cosmic (2004)
 • Rättspsykiatriska regionkliniken
 • Sesammottagningen Ljungby
 • Sesammottagningen Växjö
 • STI-mottagning Växjö
 • Ungdomsmottagning Växjö
 • Vuxenpsykiatri Kronoberg

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Förskola och skola